Dikey Bahçeler

Günümüzün en büyük sorunlarından biri kentleşme ve neticesinde beton yapıların hızla artmasıdır. Son yıllarda kentleşme ülkemizde de ivme kazanmış ve beraberinde ormanların yok olmasına, çevre sorunlarına yol açmıştır. Açık ve yeşil alanları azalması ,doğanın şehirlerin dışına itilmesine neden olmuştur. Modern yapıların etrafına iliştirilen peyzaj düzenlemeleriyle her ne kadar iyileştirilmeye gidilse de taşıtların ve binaların gürültüsünden kuşların seslerini eskisi gibi her yerde duymak mümkün olmamaktadır. İşte bu noktada tasarlayacağımız Dikey Bahçeler ile hayranlık uyandıracak yeni yeşil mekanlar  oluşturuyoruz.

yukarı MSA PEYZAJ — 2013, Telefon: 2222 672 - 2222 MSA